Revira logo

Använd Revira, slipp viltproblemen

Lösningen på viltproblemet!

Vilda djur hör hemma i naturen, inte i din rabatt. Skydda trädgårdar, åkrar, markområden för rundbalslager och andra platser mot jobbiga gnagare, tulpanätande rådjur och annat vilt. Revira är medlet som löser dina viltproblem på ett enkelt, kostnadseffektivt och miljövänligt sätt.

Beställ Revira i vår webbshop - slipp viltproblemen

Naturligt effektivt, helt ofarlig för alla

Revira är ett viltskydd som baserar sig på många års forskning och tester gjorda av viltforskare. Produkten består av miljövänligt keramiskt granulat, och till skillnad från många andra medel på marknaden är Revira helt ofarlig för både människor och djur.

Liksom för alla andra medel mot vilt så kan inte en 100% effekt garanteras. Detta på grund av olika faktorer som påverkar djurs beteenden. Trots det har tusentals nöjda kunder inom olika verksamhetsområden haft samma erfarenhet: Hög skyddseffekt vid rätt applicering. Läs gärna mer om vad andra säger om Revira under referenser.

Så använder du Revira för bästa effekt

Att använda sig av Revira är enkelt. Sprid granulatet som ett tänkt "stängsel" för området du vill skydda. Medlet sänder en varningssignal som djuren uppfattar med sina känsliga sinnen och agerar därför som en barriär som håller djuren borta. Effekten varar upp till sex månader för en spridning.

Här är några exempel på platser där du kan använda Revira

  • Gräsmattor
  • Rabatter
  • Skogsmark
  • Grusgångar

Få maximalt effekt mot vilt när du använder Revira. Läs igenom vår bruksanvisning för att applicera produkten korrekt inom olika användningsområden.

Läs mer: Produktbeskrivning, Frågor & Svar, Bruksanvisning

Kontakta oss för mer information eller beställning:

Produkter

Revira produkter

REVIRA Universal - mot rådjur
Universalmedlet mot klövvilt som rådjur, älg, hjort och vildsvin.

REVIRA Special - mot sork
Mot sork, mullvad, kanin, hare, grävling m.fl.

REVIRA Extra - mot vildsvin
Specialprodukt mot vildsvin där dessa utgör huvudproblemet.

X

Kontakta oss

Kontakta