Revira logo

Vanliga frågor och svar

Lösningen på viltproblemet!

Var och när fungerar Revira bäst?

Underlaget spelar ingen roll. Det går bra att sprida på grusgångar, gräsmattor, rabatter, skogsmark med hög vegetation osv. Bara inte granulaten försvinner bort med kraftigt regn. Applicera Revira i god tid innan skadorna brukar ske.

Hur fungerar Revira?

Tekniken bygger på en form av programmering som utvecklats i USA och Västtyskland. En förutsättning för att metoden kan fungera är djurens enastående känsliga sinnen. Enligt forskarna bakom produkterna upplever djuren närheten till granulatet som en varningssignal som normalt får dem att lämna området.

Finns det några risker med hanteringen?

Nej inga kända. Revira innehåller inga kemiska tillsatser. Granulatet är keramiskt (typ Leca) och detta är ett vanligt jordförbättringsmedel - helt harmlöst för människor, djur, växter och miljö. Skulle det bli rester över av Revira är det tillåtet att lägga det i komposten eller använda det som just jordförbättringsmedel.

Ger Revira ett 100-procentigt skydd?

Allt för många faktorer påverkar djurs beteenden för att man skall kunna ge sådana garantier. Till exempel säger det sig självt att jagade djur i panik inte låter sig bromsas av annat än rejäla stängsel. Det kan också finnas lokala förhållanden som stödutfodring under vintern. Då har djuren vant sig vid var det finns mat, och det kan ta lite tid att vänja dem av med att återkomma till den platsen. Erfarenheten säger emellertid att rätt använt enligt anvisningarna så är resultatet oftast 100-procentigt. T.ex. har pågående försök tillsammans med trafikförsäkringsbolag visat att olycksfrekvensen på drabbade vägsträckor kunnat reduceras med över 95% när Revira används.

Fungerar Revira med full effekt direkt?

Det kan ta något dygn efter behandling innan full effekt uppnås. Det beror på att granulatet fungerar optimalt när det tagit till sig markfuktigheten. En granulatkula kan faktiskt lagra upp till 65 viktsprocent vatten efter några dygn.

Varför skall Revira som princip spridas som staket?

Det som är attraktivt för djuren har en mycket stark dragningskraft. Tanken är att djuren skall möta Revira-staketet tidigt innan signalerna från godsakerna tagit överhanden. När djuren står med huvudet inne i tulpanerna eller rosorna krävs sannolikt starkare krafter än Revira för att få dem att lämna trädgården.

Varför skall sorkar och mullvadar behandlas med heltäckande spridning?

De finns ju redan på plats och skall fördrivas därifrån och det kan bara ske med den rekommenderade behandlingstekniken.

Kan Revira universal användas mot vildsvin?

Ja, produkten täcker allt klövvilt som älg, rådjur, hjort och vildsvin. Vill man skydda sig mot olika skadegörare bland klövvilt är Universal det bästa valet. Har du däremot problem med enbart vildsvin så rekommenderas Revira Extra. Samma dosering och pris men säkrare resultat.

Kan Revira special användas mot andra smådjur än sork och mullvad?

Även om produkten är utvecklad för att avskräcka dessa båda så har kunder bekräftat att både kanin, hare, grävling och räv kunnat hållas borta med kvalitet Special. Har du problem med sådana så är det absolut värt att pröva.

Finns det referenser?

Den mest originella: Skogsägaren utanför Halmstad som med mycket bra resultat använt sig av Revira Universal i sina nyplanteringar upptäcker några år senare att någon lagt ut liknande granulat runt omkring hans vildsvinsåtlar. Följden blev att vildsvinen vägrade att gå till denna matplats!

Detta är ett urval av frågor vi ofta får - har du något annat du undrar över så hör av dig per telefon eller mail.

X

Kontakta oss

Kontakta